Try Our New BETA Version
GO
(navigation image)
Home Animation & Cartoons | Arts & Music | Community Video | Computers & Technology | Cultural & Academic Films | Ephemeral Films | Movies | News & Public Affairs | Prelinger Archives | Spirituality & Religion | Sports Videos | Television | Videogame Videos | Vlogs | Youth Media
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

View movie

item imageitem imageitem imageitem image

View thumbnails

Play / Download (help[help])

(129.1 M)Cinepack
(137.8 M)Ogg Video
(141.3 M)512Kb MPEG4
(149.3 M)Ogg Video
(160.0 M)512Kb MPEG4
(175.0 M)Ogg Video
(182.1 M)Ogg Video
(185.9 M)512Kb MPEG4
(191.2 M)512Kb MPEG4
(205.3 M)Ogg Video
(235.5 M)512Kb MPEG4
(259.8 M)Cinepack
(489.4 M)MPEG1
(581.6 M)Cinepack
(639.9 M)MPEG1
(744.6 M)MPEG1


All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States]

Resources

Bookmark

Phim Video Phật Pháp

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

phim có nội dung về nhân quả mà
Chùa Tầm Nguyên có cơ duyên được
Ni Sư Hạnh Đoan gữi biếu.
Tuy hình ảnh và âm thanh có kém phẩm chất
nhưng là một lời nhắn nhủ cực mạnh về việc
sát sinh và nhân quả.
Mong rằng phim này sẽ mang lại cho người xem
nói riêng và chúng sanh nói chung nhiều lợi ích.
Nam Mô A Di Äà PhậtThis movie is part of the collection: Community Spirituality and Religion

Audio/Visual: sound, color
Language: Vietnamese
Keywords: Niem Phat Diet Toi; Phat Thuyet Kinh Phu Mau; Ga Bao Oan; Nhan Qua; Sat Sinh; A Di Da; Phat; Phat; Tam Nguyen; Thich; Thong; Lai; Chua; Tam; Nguyen; Temple; Tinh; Do; Cuc; Lac; Quoc; A Di Da; thuyet; phap; am; Phat; ChuaTamNguyen; TamNguyenTemple; Tam Nguyen; Tầm Nguyên; Lang Di Đà; Lang Di Da; Tam Nguyen 2; Tam Nguyen 4; Tam Nguyen II; Tam Nguyen IV
Contact Information: Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com www.ChuaTamNguyen.org www.TamNguyenTemple.org

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States


Individual Files

Movie Files Cinepack Animated GIF Ogg Video 512Kb MPEG4 MPEG1 Thumbnail
Ga_Bao_Oan 129.1 MB 
440.7 KB 
149.3 MB 
141.3 MB 
4.3 KB 
Niem Phat Diet Toi 581.6 MB 
Niem Phat Diet Toi 337.9 KB 
205.3 MB 
235.5 MB 
744.6 MB 
3.0 KB 
Oan Hon Doi Mang 1 327.4 KB 
175.0 MB 
191.2 MB 
639.9 MB 
4.7 KB 
Oan Hon Doi Mang 2 311.0 KB 
137.8 MB 
160.0 MB 
489.4 MB 
4.3 KB 
Phat Thuyet Kinh Phu Mau 259.8 MB 
401.9 KB 
182.1 MB 
185.9 MB 
10.1 KB 
Information FormatSize
Phim_Video_files.xml Metadata [file] 
Phim_Video_meta.xml Metadata 2.3 KB 
Phim_Video_reviews.xml Metadata 619.0 B 
Other Files Archive BitTorrent
Phim_Video_archive.torrent 29.0 KB 

Write a review
Downloaded 13,023 times
Reviews
Average Rating: 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars

Reviewer: Hue Tri - 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars - March 4, 2009
Subject: Phim video Phật pháp của Chùa Tầm Nguyên rất bổ ích
Các phim video trên mạng www.ChuaTamNguyen.org và www.TamNguyenTemple.org của Chùa Tầm Nguyên xem rất hay và rất là bổ ích.

Terms of Use (31 Dec 2014)